+
  • HE-2-X主滚筒司钻阀9.jpg
  • HE-2-X主滚筒司钻阀6.jpg
  • HE-2-X主滚筒司钻阀.jpg
  • HE-2-X主滚筒司钻阀2.jpg
  • HE-2-X主滚筒司钻阀5.jpg
  • HE-2-X主滚筒司钻阀4.jpg
  • HE-2-X主滚筒司钻阀3.jpg
  • HE-2-X主滚筒司钻阀8.jpg
  • HE-2-X主滚筒司钻阀7.jpg
  • HE-2-X主滚筒司钻阀10.jpg

HE-2-X主滚筒司钻阀


HE-2控制阀是一种复合杠杆式换向阀,由一个二位三通换向阀和一个三通调压部分组成。

关键词:

石油设备专用气动元件 HE-2-X主滚筒司钻阀

所属分类:

石油设备专用气动元件

图片名称

咨询热线:

HE-2-X主滚筒司钻阀

详情


上一个

HD-2-X主滚筒组合阀

给我们留下宝贵的意见

* 请保持手机畅通,我们将在 24 小时内与您联系